بکس بادی 3/4 اینچ


بکس بادی 1350 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی 1350 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5578

موجود
بکس بادی سوماک کیفی 948 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی سوماک کیفی 948 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5561K

موجود
بکس بادی 948 نیوتن متر  ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی 948 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5561

موجود
بکس بادی کیفی 677 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی کیفی 677 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
ST-5560K

موجود
بکس بادی 677 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی 677 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
ST-5560

موجود
بکس 1016 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس 1016 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600750

موجود
بکس بادی 1016 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی 1016 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600756

موجود
بکس بادی 1152 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی 1152 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600850

موجود
بکس بادی فشار قوی 1152 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی فشار قوی 1152 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600856

موجود
بکس بادی 1491 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی 1491 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
601100

موجود
بکس بادی  1491 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی 1491 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
601106

موجود
بکس بادی 1450 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی 1450 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
6K1490

موجود
بکس بادی 1200 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی 1200 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
601200G

موجود
بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP 1156 TR ابزار اس پی  بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP 1156 TR
ابزار اس پی بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SP 1156 TR

موجود
بکس بادی سوماک 3/4 اینچ مدل ST-5578 ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی سوماک 3/4 اینچ مدل ST-5578
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
ST-5578

موجود
بکس بادی سوماک 3/4 اینچ مدل ST-5561 K ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی سوماک 3/4 اینچ مدل ST-5561 K
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
ST-5561 K

موجود
بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP-1158 ابزار اس پی  بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP-1158
ابزار اس پی بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SP-1158

موجود
بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP-7150 ابزار اس پی  بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP-7150
ابزار اس پی بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SP-7150

موجود
آچار بکس ضربه ای بادی توسن پلاس ابزار توسن بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار توسن

بکس-بادی-3/4-اینچ

آچار بکس ضربه ای بادی توسن پلاس
ابزار توسن بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
TP12-75160

موجود
بکس بادی 3/4  HA3480-IW  ابزار هیوندای بکس بادی 3/4 اینچ
 ابزار هیوندای

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی 3/4 HA3480-IW
ابزار هیوندای بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
HA3480-IW

موجود
بکس بادی HA3480T-IW  ابزار هیوندای بکس بادی 3/4 اینچ
 ابزار هیوندای

بکس-بادی-3/4-اینچ

بکس بادی HA3480T-IW
ابزار هیوندای بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
HA3480T-IW

موجود
آچار بکس بادی ۲۴۰۱ ابزار رونیکس بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار رونیکس

بکس-بادی-3/4-اینچ

آچار بکس بادی ۲۴۰۱
ابزار رونیکس بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :


موجود

TEL : 02166758769
Email: info [at] tstabzar [dot] ir

© Copy right 2023 | All rights Reserved | TST tools Corporation