بکس بادی 3/8 اینچ


بکس بادی 320 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 320 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-55312

موجود
بکس بادی 216 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 216 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5533

موجود
بکس بادی 298 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 298 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
ST-5531

موجود
بکس بادی 102 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 102 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
ST-5530

موجود
بکس بادی سوپر قوی 271 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی سوپر قوی 271 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی 271 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 271 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی 3/8 اینچ سوپر قوی   ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 3/8 اینچ سوپر قوی
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی 400802 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 400802
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400802

موجود
بکس بادی 400800 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 400800
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400800

موجود
بکس بادی 400511 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 400511
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400511

موجود
بکس بادی 400452 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 400452
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400452

موجود
بکس بادی 300350 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 300350
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300350

موجود
بکس بادی 300200 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 300200
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی 300450 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی 300450
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300450

موجود
بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP 1135 B ابزار اس پی  بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP 1135 B
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP 1135 B

موجود
بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP 1135 B ابزار اس پی  بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP 1135 B
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP 1135 B

موجود
بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP-1138 ابزار اس پی  بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP-1138
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP-1138

موجود
بکس بادی سوماک 3/8 اینچ مدل ST-5531 ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی سوماک 3/8 اینچ مدل ST-5531
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
ST-5531

موجود
بکس بادی سوماک 3/8 اینچ مدل ST-55312 ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی سوماک 3/8 اینچ مدل ST-55312
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
ST-55312

موجود
بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP-1138 ابزار اس پی  بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP-1138
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP-1138

موجود
بکس بادی اس پی مستقیم مدل SP-1850 ابزار اس پی  بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی اس پی مستقیم مدل SP-1850
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP-1850

موجود
بکس بادی اس پی SP-1193 GEP-2 ابزار اس پی  بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی اس پی SP-1193 GEP-2
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP-1193 GEP-2

موجود
بکس بادی اس پی  SP-1826 ابزار اس پی  بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی اس پی SP-1826
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP-1826

موجود
بکس بادی هازت 3/8 مدل 9011M ابزار هازت  بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار هازت

بکس-بادی-3/8-اینچ

بکس بادی هازت 3/8 مدل 9011M
ابزار هازت بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :


موجود
آچار بکس بادی ۲۴۰۲ ابزار رونیکس بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار رونیکس

بکس-بادی-3/8-اینچ

آچار بکس بادی ۲۴۰۲
ابزار رونیکس بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :

سایز-سایز
موجود

TEL : 02166758769
Email: info [at] tstabzar [dot] ir

© Copy right 2023 | All rights Reserved | TST tools Corporation