سنباده لرزان بادی | تجهیزات صنعتی تهران فروش سنباده لرزان بادی | تجهیزات صنعتی تهران فروش

������������ ������ ���� ��������������


سنباده بادی لرزان چهارگوش  ابزار سوماک سنباده بادی
ابزار سوماک

������������-������--����-��������������

سنباده بادی لرزان چهارگوش
ابزار سوماک سنباده بادی
شماره فنی :
ST-7717

موجود
 سنباده بادی نواری سوماک  ابزار سوماک سنباده بادی
ابزار سوماک

������������-������--����-��������������

سنباده بادی نواری سوماک
ابزار سوماک سنباده بادی
شماره فنی :
ST-7710L

موجود
سنباده بادی لرزان مستطیلی ابزار سوماک سنباده بادی
ابزار سوماک

������������-������--����-��������������

سنباده بادی لرزان مستطیلی
ابزار سوماک سنباده بادی
شماره فنی :
ST-7717S

موجود
سنباده بادی گرد سوماک  ابزار سوماک سنباده بادی
ابزار سوماک

������������-������--����-��������������

سنباده بادی گرد سوماک
ابزار سوماک سنباده بادی
شماره فنی :
ST-C120

موجود
سنباده بادی نواری سوماک ابزار سوماک سنباده بادی
ابزار سوماک

������������-������--����-��������������

سنباده بادی نواری سوماک
ابزار سوماک سنباده بادی
شماره فنی :
ST-7710

موجود
سنباده بادی گرد سوماک ابزار سوماک سنباده گرد  یا مستطیلی
ابزار سوماک

������������-������--����-��������������

سنباده بادی گرد سوماک
ابزار سوماک سنباده گرد یا مستطیلی
شماره فنی :
ST-7712

موجود
سنباده بادی لرزان گرد سوماک ابزار سوماک سنباده گرد  یا مستطیلی
ابزار سوماک

������������-������--����-��������������

سنباده بادی لرزان گرد سوماک
ابزار سوماک سنباده گرد یا مستطیلی
شماره فنی :
ST-7104 DC

موجود
سنباده بادی گرد ابزار سوماک سنباده گرد  یا مستطیلی
ابزار سوماک

������������-������--����-��������������

سنباده بادی گرد
ابزار سوماک سنباده گرد یا مستطیلی
شماره فنی :
ST-7104 DS

موجود
سنباده بادی لرزان مستطیلی ابزار سوماک سنباده بادی
ابزار سوماک

������������-������--����-��������������

سنباده بادی لرزان مستطیلی
ابزار سوماک سنباده بادی
شماره فنی :
ابزارهای بادی برند Sumake ساخت تایوان سنباده بادی لرزان مستطیلی با توان و راندمان بالا طراحی ارگونومیک با کیفیت دقیق همراه با مکنده ابعاد

موجود

TEL : 02166758769
Email: info [at] tstabzar [dot] ir

© Copy right 2022 | All rights Reserved | TST tools Corporation