پالت بر | تجهیزات صنعتی تهران فروش پالت بر | تجهیزات صنعتی تهران فروش

پالت بر

جک پالت | جک پالت برای حمل و جابه جایی انواع بار در محیط و فضاهای کوچک کارگاهی : فروشگاه ها و انبارها و گاراژها ها و فضاهای بزرگ مانند کارخانه ه و کارگاه ها در حالت های مختلف و متناسب به وزن و تناژ مورد استفاده قرار میگیرد .

TEL : 02166758769
Email: info [at] tstabzar [dot] ir

© Copy right 2023 | All rights Reserved | TST tools Corporation