بکس بادی | تجهیزات صنعتی تهران فروش بکس بادی | تجهیزات صنعتی تهران فروش

بکس بادی

بکس بادی | بکس بادی که بدر بازار و صنعت نیز با نام آچار پنوماتیک و یا آچار بادی نامگذاری میشود . استفاده بکس بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ و مهره در صنایع با قدرت بالا مورد استفاده قرار میگیرد .در صنایع مختلف از بکس بادی یا همان آچار پنوماتیک استفاده میشود از جمله موارد استفاده بکس بادی در مونتاژ در کاخانه ها و کارگاه ها و اکثر صنایع و کارگا ها و حتی مصارف خانگی از بکس بادی نیز استفاده میشود . ساختار بکس بادی به این صورت است که به وسیله یک شلنگ فنری به کمپرسور باد متصل و نیروی لازم و انرژی بسیار زیاد برای بکس بادی تامین میگردد .از معایب بکس بادی میتوان به وزن زیاد و استفاده از کمپرسور باد اشاره کرد. ولی از لحاظ قدرت بسیار بالا میباشد بکس بادی .
برای خرید و استعلام قیمت بکس بادی با فروشگاه ابزار تجهیزات صنعتی تهران و خرید انواع بکس بکس بادی از جمله بکس بادی 1 اینچ و بکس بادی 2/1 1 اینچ و بکس بادی 2/1 اینچ و بکس بادی 4/3 اینچ و بکس بادی 8/3 اینچ و استعلام قیمت روز بکس بادی هیوندایی و استعلام قیمت روز بکس بادی رونیکس و استعلام قیمت روز بکس بادی اکیتا اصلی با فروشگاه ابزار تجهیزات صنعتی تهران تماس گرفته شود.
ابزار بادی


بکس بادی 2400 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 2400 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5583P

موجود
بکس بادی 2400 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 2400 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
ST-5583-6

موجود
بکس بادی 1350 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 1350 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5578

موجود
بکس بادی سوماک کیفی 948 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک کیفی 948 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5561K

موجود
بکس بادی 948 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 948 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5561

موجود
بکس بادی کیفی 677 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی کیفی 677 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
ST-5560K

موجود
بکس بادی 677 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 677 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
ST-5560

موجود
بکس بادی 1152نیوتن متر. ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 1152نیوتن متر.
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-IW1640

موجود
بکس بادی 520 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 520 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
ST-M3007

موجود
بکس بادی کامپوزیت 730نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی کامپوزیت 730نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-C540

موجود
بکس بادی هفتیری 676 نیوتن متر. ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی هفتیری 676 نیوتن متر.
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-55449

موجود
بکس بادی 542 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 542 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5544

موجود
بکس بادی 310 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 310 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5540K

موجود
بکس بادی 320 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 320 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-55312

موجود
بکس بادی 216 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 216 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5533

موجود
بکس بادی 298 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 298 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
ST-5531

موجود
بکس بادی 102 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی 102 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
ST-5530

موجود
بکس بادی سوپر قوی 271 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی سوپر قوی 271 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی 312 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 312 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400230

موجود
بکس بادی ۱۶ پارچه 312 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی ۱۶ پارچه 312 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
TF-416K1

موجود
بکس 515 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس 515 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400400G

موجود
بکس بادی اصلی 542 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی اصلی 542 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400401

موجود
بکس بادی 542 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 542 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400402

موجود
بکس بادی 550 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 550 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400450

موجود
بکس سوپر قوی 610 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس سوپر قوی 610 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400452

موجود
بکس بادی 450 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 450 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400511

موجود
بکس بادی 678 نیوتن متر اصلی ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 678 نیوتن متر اصلی
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400500

موجود
بکس 678 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس 678 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400502

موجود
بکس سوپر قوی 	 950 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس سوپر قوی 950 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
4K0950

موجود
بکس بادی 950 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 950 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
4K0952

موجود
بکس 1085 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس 1085 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400800

موجود
بکس 1085 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس 1085 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400802

موجود
بکس 1016 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس 1016 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600750

موجود
بکس بادی 1016 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 1016 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600756

موجود
بکس بادی 1152 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 1152 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600850

موجود
بکس بادی فشار قوی 1152 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی فشار قوی 1152 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600856

موجود
بکس بادی 1491 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 1491 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
601100

موجود
بکس بادی 1491 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 1491 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
601106

موجود
بکس بادی 1450 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 1450 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
6K1490

موجود
بکس بادی 1200 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 1200 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
601200G

موجود
بکس بادی 1627 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 1627 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801200

موجود
بکس بادی هفتیری بلند 1300 N ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی هفتیری بلند 1300 N
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801206

موجود
بکس بادی 2033 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 2033 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801506

موجود
بکس بادی 2033 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 2033 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801512

موجود
آچار بکس بادی 2033 نیوتون متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

آچار بکس بادی 2033 نیوتون متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801518

موجود
بکس بادی سوپر قوی ۲۴۳۹ نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی سوپر قوی ۲۴۳۹ نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801800

موجود
بکس بادی سوپر قوی ۲۴۳۹ نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی سوپر قوی ۲۴۳۹ نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801806

موجود
بکس بادی 217 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 217
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
300300G

موجود
بکس بادی 271 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 271 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی جنیوس ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی جنیوس
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400230

موجود
بکس بادی 3/8 اینچ سوپر قوی  ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 3/8 اینچ سوپر قوی
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی 400802 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 400802
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400802

موجود
بکس بادی 400800 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 400800
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400800

موجود
بکس بادی 400511 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 400511
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400511

موجود
بکس بادی 400502 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 400502
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400502

موجود
بکس بادی 400500 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 400500
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400500

موجود
بکس بادی 400452 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 400452
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400452

موجود
بکس بادی 400450 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 400450
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400450

موجود
بکس بادی 400402 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 400402
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400402

موجود
بکس بادی 400401 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 400401
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400401

موجود
بکس بادی 300350 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 300350
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300350

موجود
بکس بادی 300200 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 300200
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی 300450 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی 300450
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300450

موجود
بکس بادی جنیوس 400400G ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی جنیوس 400400G
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400400

موجود
بکس بادی جنیوس 400500 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی

بکس بادی جنیوس 400500
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400500

موجود
بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP 1135 B ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP 1135 B
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP 1135 B

موجود
بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP 1135 B ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP 1135 B
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP 1135 B

موجود
بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP-1138 ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP-1138
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP-1138

موجود
بکس بادی اس پی مستقیم 1 اینچ مدل SP 5000 GE ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی مستقیم 1 اینچ مدل SP 5000 GE
ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
SP 5000 GE

موجود
بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP 1156 TR ابزار اس پی بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP 1156 TR
ابزار اس پی بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SP 1156 TR

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP 1148 TRX ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP 1148 TRX
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP 1148 TRX

موجود
بکس بادی سوماک مستقیم 1 اینچ مدل ST-5598-6 ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک مستقیم 1 اینچ مدل ST-5598-6
ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
ST-5598-6

موجود
بکس بادی سوماک مستقیم 1 اینچ مدل ST-5598 ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک مستقیم 1 اینچ مدل ST-5598
ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
ST-5598

موجود
بکس بادی سوماک 3/4 اینچ مدل ST-5578 ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک 3/4 اینچ مدل ST-5578
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
ST-5578

موجود
بکس بادی سوماک 3/4 اینچ مدل ST-5561 K ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک 3/4 اینچ مدل ST-5561 K
ابزار سوماک بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
ST-5561 K

موجود
بکس بادی سوماک 3/8 اینچ مدل ST-5531 ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک 3/8 اینچ مدل ST-5531
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
ST-5531

موجود
بکس بادی سوماک 1/2 اینچ مدل ST-C540 ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک 1/2 اینچ مدل ST-C540
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
ST-C540

موجود
بکس بادی سوماک 1/2-1 اینچ مدل ST-5589 ابزار سوماک بکس بادی  1/2-1 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک 1/2-1 اینچ مدل ST-5589
ابزار سوماک بکس بادی 1/2-1 اینچ
شماره فنی :
ST-5583P-6

موجود
بکس بادی سوماک 1 اینچ شفت بلند مدل ST-5583P-6 ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک 1 اینچ شفت بلند مدل ST-5583P-6
ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
ST-5583P-6

موجود
بکس بادی سوماک 1 اینچ مدل ST-5583-6 ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک 1 اینچ مدل ST-5583-6
ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
ST-5583-6

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7140 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7140
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-7140

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7141 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7141
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-7141

موجود
بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP-1158 ابزار اس پی بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP-1158
ابزار اس پی بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SP-1158

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1143 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1143
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-1143

موجود
بکس بادی اس پی 1 اینچ مدل SP-1186 GE-2 ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1 اینچ مدل SP-1186 GE-2
ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
SP-1186 GE-2

موجود
بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP-7150 ابزار اس پی بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 3/4 اینچ مدل SP-7150
ابزار اس پی بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
SP-7150

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7140 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7140
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-7140

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7141 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7141
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-7141

موجود
بکس بادی سوماک 3/8 اینچ مدل ST-55312 ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک 3/8 اینچ مدل ST-55312
ابزار سوماک بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
ST-55312

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1143 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1143
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-1143

موجود
بکس بادی اس پی 1 اینچ مدل SP-1186 GE-2 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1 اینچ مدل SP-1186 GE-2
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-1186 GE-2

موجود
بکس بادی اس پی 1 اینچ مدل SP-1191 DH ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1 اینچ مدل SP-1191 DH
ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
SP-1191 DH

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1145A ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1145A
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-1145A

موجود
بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP-1138 ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP-1138
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP-1138

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-2140EX ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-2140EX
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-2140EX

موجود
بکس بادی اس پی مستقیم مدل SP-1850 ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی مستقیم مدل SP-1850
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP-1850

موجود
بکس بادی اس پی SP-1193 GEP-2 ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی SP-1193 GEP-2
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP-1193 GEP-2

موجود
بکس بادی اس پی SP-1826 ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی SP-1826
ابزار اس پی بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
SP-1826

موجود
بکس بادی اس پی شفت بلند 1 اینچ مدل SP-1190 P-6 ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی شفت بلند 1 اینچ مدل SP-1190 P-6
ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
SP-1190 P-6

موجود
بکس بادی اس پی 1 اینچ مدل SP-1190 EX-PA-2 ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی اس پی 1 اینچ مدل SP-1190 EX-PA-2
ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
SP-1190 EX-PA-2

موجود
بکس بادی شفت بلند اس پی 1 اینچ مدل SP-1190 EX-PA-6 ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی

بکس بادی شفت بلند اس پی 1 اینچ مدل SP-1190 EX-PA-6
ابزار اس پی بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
SP-1190 EX-PA-6

موجود
بکس بادی سوماک 1/2 اینچ مدل ST-IW1640 ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک 1/2 اینچ مدل ST-IW1640
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
ST-IW1640

موجود
بکس بادی سوماک 3/4 اینچ مدل ST-5561 ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی

بکس بادی سوماک 3/4 اینچ مدل ST-5561
ابزار سوماک بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
ST-5561

موجود
بکس بادی هازت 1/2 اینچ مدل 9012 MTT ابزار هازت بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار هازت

بکس-بادی

بکس بادی هازت 1/2 اینچ مدل 9012 MTT
ابزار هازت بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
9012 MTT

موجود
بکس بادی هازت مدل 9012-1SPC ابزار هازت بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار هازت

بکس-بادی

بکس بادی هازت مدل 9012-1SPC
ابزار هازت بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
1SPC-9012

موجود
بکس بادی هازت 3/8 مدل 9011M ابزار هازت بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار هازت

بکس-بادی

بکس بادی هازت 3/8 مدل 9011M
ابزار هازت بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :


موجود
بکس بادی 1/2 اینچ کوکن KW-19HP ابزار کوکن بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار کوکن

بکس-بادی

بکس بادی 1/2 اینچ کوکن KW-19HP
ابزار کوکن بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
KW-19HP

موجود
بکس بادی 1/2-1 اینچ کوکن مدل KW-75F ابزار کوکن بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار کوکن

بکس-بادی

بکس بادی 1/2-1 اینچ کوکن مدل KW-75F
ابزار کوکن بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
KW-75F

موجود
بکس بادی شفت بلند KW-430p-8 ابزار کوکن بکس بادی 1 اینچ
ابزار کوکن

بکس-بادی

بکس بادی شفت بلند KW-430p-8
ابزار کوکن بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
KW-430p-8

موجود
بکس بادی کوکن 1 اینچ مدل KW-480G ابزار کوکن بکس بادی 1 اینچ
ابزار کوکن

بکس-بادی

بکس بادی کوکن 1 اینچ مدل KW-480G
ابزار کوکن بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
KW-480G

موجود
آچار بکس ضربه ای بادی مدل TP12-5090 توسن پلاس ابزار توسن بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار توسن

بکس-بادی

آچار بکس ضربه ای بادی مدل TP12-5090 توسن پلاس
ابزار توسن بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
TP12-5090

موجود
آچار بکس TP12-5065 توسن پلاس ابزار توسن بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار توسن

بکس-بادی

آچار بکس TP12-5065 توسن پلاس
ابزار توسن بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
TP12-5065

موجود
آچار بکس ضربه ای بادی توسن پلاس ابزار توسن بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار توسن

بکس-بادی

آچار بکس ضربه ای بادی توسن پلاس
ابزار توسن بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
TP12-75160

موجود
آچار بکس بادی HA1223-IW ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
 ابزار هیوندای

بکس-بادی

آچار بکس بادی HA1223-IW
ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
HA1223-IW

موجود
بکس بادی 1/2 اینچ HA1250-IW ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
 ابزار هیوندای

بکس-بادی

بکس بادی 1/2 اینچ HA1250-IW
ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
HA1250-IW

موجود
بکس بادی 3/4 HA3480-IW ابزار هیوندای بکس بادی 3/4 اینچ
 ابزار هیوندای

بکس-بادی

بکس بادی 3/4 HA3480-IW
ابزار هیوندای بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
HA3480-IW

موجود
بکس بادی HA3480T-IW ابزار هیوندای بکس بادی 3/4 اینچ
 ابزار هیوندای

بکس-بادی

بکس بادی HA3480T-IW
ابزار هیوندای بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
HA3480T-IW

موجود
بکس بادی HA1290-IW ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
 ابزار هیوندای

بکس-بادی

بکس بادی HA1290-IW
ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :


موجود
آچار بکس بادی CT38080 ابزار کرون بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار کرون

بکس-بادی

آچار بکس بادی CT38080
ابزار کرون بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :


موجود
آچار بکس CT38081 ابزار کرون بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار کرون

بکس-بادی

آچار بکس CT38081
ابزار کرون بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :

سایز-سایز
موجود
آچار بکس بادی ۲۴۰۲ ابزار رونیکس بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار رونیکس

بکس-بادی

آچار بکس بادی ۲۴۰۲
ابزار رونیکس بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :

سایز-سایز
موجود
آچار بکس بادی ۲۴۰۱ ابزار رونیکس بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار رونیکس

بکس-بادی

آچار بکس بادی ۲۴۰۱
ابزار رونیکس بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :


موجود
آچار بکس بادی ۲۳۰۳ ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار رونیکس

بکس-بادی

آچار بکس بادی ۲۳۰۳
ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :


موجود
آچار بکس بادی ۲۳۰۲ ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار رونیکس

بکس-بادی

آچار بکس بادی ۲۳۰۲
ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :


موجود
آچار بکس بادی ۲۳۰۱ ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار رونیکس

بکس-بادی

آچار بکس بادی ۲۳۰۱
ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :


موجود

TEL : 02166758769
Email: info [at] tstabzar [dot] ir

© Copy right 2024 | All rights Reserved | TST tools Corporation